1. j9九游会登录入口首页旧版-j9游会真人游戏第一品牌
 2. 四字成语大全
 3. 十一字成语查询

十一字成语-j9九游会登录入口首页旧版

 • xué rán hòu zhī bù zú,jiāo rán hòu zhī kùn

  出处:《礼记·学记》:“是故学然后知不足。教然后知困,然后能自强也。”

 • xué rán hòu zhī bù zú,jiāo rán hòu zhī kùn

  出处:《礼记·学记》:“是故学然后知不足。教然后知困,然后能自强也。”

 • 以其人之道,还治其人之身

  yǐ qí rén zhī dào,huán zhì qí rén zhī shēn

  出处:宋·朱熹《中庸集注》第十三章:“故君子之治人也,即以其人之道,还治其人之身。”

 • míng chá qiū háo zhī mò,ér bù jiàn yú xīn

  出处:《孟子·梁惠王上》:“明足以察秋毫之末,而不见舆薪,则王许之乎?”

 • rén bù kě mào xiàng,hǎi shuǐ bù kě dǒu liáng

  出处:别是一番面目,想到:‘人不可貌相,海水不可斗量!’ 明·冯梦龙《醒世恒言》第三卷

 • shí wǔ gè diào tǒng dǎ shuǐ,qī shàng bā xià

  出处:明·施耐庵《水浒传》第26回:“那胡正卿心头十五个吊桶打水,七上八下,暗暗地寻思道:‘既是好意请我们吃酒,如何这般相待,不许人动身?’”

 • shí wǔ gè diào tǒng dǎ shuǐ,qī shàng bā luò

  出处:明·凌濛初《二刻拍案惊奇》第24卷:“自实心里好像十五个吊桶打水,七上八落似的,身子好像墽盘上蚂蚁,一霎也站脚不住。”

 • tài shān bù ràng tǔ rǎng,gù néng chéng qí gāo

  出处:清·张岱《岱志》:“泰山不让土壤,故能成其高。未到泰山者,泰山壁立千丈,不藉寸土,栉沐甚净。”

 • tài shān bù ràng tǔ rǎng,gù néng chéng qí dà

  出处:秦·李斯《上书秦始皇》:“是以泰山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深;王者不却众庶,故能明其德。”

 • tài shān bù cí tǔ rǎng,gù néng chéng qí gāo

  出处:太平天国·洪秀全《原道醒世训》:“是以泰山不辞土壤,故能成其高;河海不择细流,故能就其深。”

 • yán luó wáng miàn qián xū méi fàng huí de guǐ

  出处:明·施耐庵《水浒传》第21回:“这话却似放屁!做公人的‘那个猫儿不吃腥’?阎罗王面前须没放回的鬼。”

 • yǐ néng wèn yú bù néng,yǐ duō wèn yú guǎ

  出处:春秋·鲁·孔丘《论语·泰伯》:“以能问于不能,以多问于寡,有若无,实若虚,犯而不校,昔者吾友尝从事于斯矣。”

 • yán zhī zhě wú zuì,wén zhī zhě zú yǐ jiè

  出处:《诗经·大序》:“言之者无罪,闻之者足以戒。”

网站地图